Obecní knihovna Fryčovice

Poplatky

 

 Knihovna vybírá tyto poplatky a úhrady za 

 poskytování služeb

                    

     1)  registrační poplatek - dospělí             50,- Kč/rok

                                        studenti           30,- Kč/rok

                                        děti do 15 let    20,- Kč/rok

                                        poplatek pro neregistrovaného 

                                                           čtenáře činí 10,- Kč/svazek

    2)           poplatek za zapůjčení dokumentu jehož hodnota

                                je vyšší než 1000,- Kč  činí 5.- Kč/týden

     3)  za meziknihovní služby uhradí uživatel skutečně 

                                 vynaložené náklady ( poštovné)

      4)  sankční poplatky činí:   1. upomínka        20,- Kč

                                           2. upomínka        30,- Kč

                                           3. upomínka        40,- Kč

                                           doporučený dopis OÚ 60,- Kč

           za ztrátu knihy - tržní hodnota knihy +50,- Kč

           za ztrátu časopisu - tržní cena časopisu

           za poškození dokumentu uhradí uživatel částku

                                      dle rozhodnutí knihovníka

            za poškození čárového kódu   10,- Kč

   Kontakt:tel. 732848374  E-mail: knihovna.frycovice@seznam.cz