Obecní knihovna Fryčovice

Historie knihovny

  

                                                                                                  

  Obecní kronika má záznamy o Obecní knihovně ve Fryčovicích od roku 1921. Do té doby byla jen knihovna Národní jednoty, která vznikla v roce 1900. Tu převzala v roce 1912 nově vzniklá Tělovýchovná jednota Sokol. V roce 1921 byla předána veřejné Obecní knihovně. V tomto roce měla knihovna 115 svazků. 

                                                                                   

     Knihovna se mnohokrát stěhovala, fungovala v různých podmínkách. Byla to například bývalá prodejna masa a uzenin, nebo malé místnosti, jak na tehdejším národním výboře, tak v budově staré školy. Situace se poněkud zlepšila při dostavbě nové školy v roce 1993. Tam knihovna našla útočiště v místnosti, která ale opět nebyla určena přímo jí. Byla to ale prostorná místnost, která sloužila veřejnosti až do poloviny roku 2008, a to vždy jeden den v týdnu.

 

                              

      V roce 2007 začala nová éra Obecní knihovny ve Fryčovicích. Byla započata výstavba nové budovy, která byla dokončena a předána v červnu 2008. O prázdninách jsme knižní fond přestěhovali z bývalé místnosti, která teď slouží jako dílny pro žáky základní školy, do budovy nové a 1. září 2008 byla knihovna slavnostně otevřena. V roce 2011 knižní fond čítá 8413 svazků a knihovna je otevřena pro veřejnost čtyři dny v týdnu. V tomto roce jsme taktéž spustili provoz elektronického katalogu.                                                                                  

 

 Kontakt:tel. 732848374  E-mail: knihovna.frycovice@seznam.cz